รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
size เสื้อ
จรรยาบรรณ
ประจำบ้าน2
ประเมินรับส่งต่อ
G6PD
ห้องพิเศษ
แก้บัญชี
สารบรรณ
ความเสี่ยง
Happinometer
ครุภัณฑ์การแพทย์
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งสำรวจวัสดุุตารางเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย
แบบฟอร์มประเมิน HA
ชื่อพ้องมองคล้าย
พัสดุ 08092560
การจัดซื้อจัดจ้างตามรัฐ
งานอาชีวะเวชกรรม
เปิดให้บริการคลินิกลูกค้าสัมพันธ์
วรสารวิชาการป้องกันและควบคุมโรค
money
 
 

   
 

   งานบัญชี
Img งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
วันที่ 16/02/2018
Img งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
วันที่ 15/01/2018
Img งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันที่ 15/11/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ 15/12/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
วันที่ 15/10/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
วันที่ 15/09/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
วันที่ 15/08/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
วันที่ 15/07/2017
Img งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
วันที่ 12/04/2017
   ข่าวประกวดราคา
Img ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบใส
วันที่ 20/02/2018
Img ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายนำหลอดเลือดแบบทั่วไปสำหรับวินิจฉัย (Diagnostic Guide Wire) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 20/02/2018
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ
วันที่ 19/02/2018
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 26 รายการ
วันที่ 19/02/2018
Img เผยแพร่ราคากลางและสเป็ควัสดุการแพทย์ Guiding catheter จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 19/02/2018
Img เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ
วันที่ 19/02/2018
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19/02/2018
Img ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก(Incubator) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 16/02/2018
Img เผยแพร่ราคากลางและสเป็คเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) จำนวน 30 ชุด
วันที่ 16/02/2018
Img เผยแพร่ราคากลางและสเป็คเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ MRI compatible (DDDR) จำนวน 80 ชุด
วันที่ 16/02/2018
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งเลื่อนการรับฟังโครงการ Happy money program
วันที่ 12/02/2018
Img เอกสารการให้คำแนะนำผุ้ป่วยที่มาทำ EGD & Colonoscope
วันที่ 29/01/2018
Img G6PD
วันที่ 19/01/2018
Img ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ภายใน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จาก 2382 เป็น 1055
วันที่ 16/01/2018
Img ขอให้ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2561
วันที่ 16/01/2018
Img คำสั่งกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันที่ 25/12/2017
Img การจับสลาก วันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 21/12/2017
Img แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง (รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร)
วันที่ 27/10/2017
Img โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 21/08/2017
Img การประชุมวิชาการ ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง Orthopedics black box : Update in trauma วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23/07/2017
12345
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img สั่งซื้อการ์ดรีโมทติดรถยนต์
วันที่ 09/02/2018
Img แบบฟอร์มทำเอกสารวิชาการ (อวช.) เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (ปฏิบัติงาน-ทรงคุณวุฒิ)
วันที่ 09/02/2018
Img ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 19/12/2017
Img ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
วันที่ 29/11/2017
Img การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
วันที่ 28/11/2017
Img กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 04/09/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บขวดแอดกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ใช้แล้ว
วันที่ 16/08/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บจุก Setfeed อาหาร
วันที่ 16/08/2017
Img เอกสารประกอบการทำงบค่าเสื่อมประจำปี2561 และงบรายจ่ายประจำปี2562
วันที่ 09/08/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 23/06/2017
12345678
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป
วันที่ 20/02/2018
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันที่ 20/02/2018
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
วันที่ 20/02/2018
Img ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่ 20/02/2018
Img แจ้งรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันที่ 16/02/2018
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
วันที่ 15/02/2018
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 12-02-61
วันที่ 12/02/2018
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
วันที่ 12/02/2018
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันที่ 09/02/2018
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป09022561
วันที่ 09/02/2018
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสุขจนท.ร.พ.สกลนครปี51
วันที่ 19/10/2012
Img จดหมายข่าวงานเภสัชและคลินิคแพทย์แผนไทย
วันที่ 19/10/2012
Img ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 19/10/2012
Img จุลสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ 19/10/2012

 
Img แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ ระดับชำนาญงาน    13/02/2018
Img แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.)ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    13/02/2018
Img แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.)ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    13/02/2018
Img แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.1)ระดับเชี่ยวชาญ-ทรงคุณวุฒิ    13/02/2018
Img รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น    13/02/2018
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 22982
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR