รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
พฤติกรรมinternet2016
ปิดคลังพัสดุ59
ครุภัณฑ์การแพทย์
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ความเสี่ยง
ประกาศอาชีวะ
บัตรผ่าน
รับแพทย์ 18-8
ตัวอย่าง
ปิดคลังยา 18-8
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
วันที่ 24/08/2016
Img สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 24/08/2016
Img ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับ HDL-Cholesterol จำนวนประมาณ 120 ชุด
วันที่ 24/08/2016
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18/08/2016
Img สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศที่ 3
วันที่ 17/08/2016
Img สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศที่ 2
วันที่ 17/08/2016
Img สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศที่ 1
วันที่ 17/08/2016
Img สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Sodium hyaluronate inj 1.1 ml
วันที่ 17/08/2016
Img ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านสำหรับเจาะกระดูกขนาดเล็ก
วันที่ 16/08/2016
Img ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องดมยาสลบ
วันที่ 16/08/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สาขา ม.ราชภัฎ
วันที่ 23/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สาขาร่มเกล้า
วันที่ 23/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล, พนักงานประจำตึก
วันที่ 23/08/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 19/08/2016
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์.
วันที่ 11/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันที่ 11/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันที่ 11/08/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร
วันที่ 11/08/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 05/08/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)    09/08/2016
เอกสารประกอบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ    07/07/2016
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
แบบฟอร์มประเมินผลงานฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    23/02/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
123456789
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 106349
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR