รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
access
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ความเสี่ยง
Re-Ac
ประกาศอาชีวะ
แผนฯ59
Cockpit59
สารบรรณ
บัตรผ่าน
ตัวอย่าง
HA 5-02-59
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img "รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารเพาะเชื้อจากเลือด (ผู้ใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา"
วันที่ 02/05/2016
Img "รายงานผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน 12 รายการ"
วันที่ 02/05/2016
Img รายงานผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Syring disposable จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 02/05/2016
Img ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการเปิดซองสอบราคาเครื่องติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพและวัดปริมาณออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ 29/04/2016
Img ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์Central venous catheter
วันที่ 29/04/2016
Img ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูกและสกูรกระดูก
วันที่ 29/04/2016
Img ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา nicardipine ๒ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘
วันที่ 29/04/2016
Img ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๓๐๐ mcL solution for injection in pre-filled syringe, ๓๐๐ mcL prefilled syr โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘
วันที่ 29/04/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Laryngoscope (ผู้ใหญ่)
วันที่ 26/04/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST)
วันที่ 26/04/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
วันที่ 04/05/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.
วันที่ 04/05/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 2559
วันที่ 04/05/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันที่ 04/05/2016
Img ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันที่ 02/05/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 29/04/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ 25/04/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
วันที่ 21/04/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
วันที่ 21/04/2016
Img เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 20/04/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
แบบฟอร์มประเมินผลงานฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    23/02/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
ประผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    29/07/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 53707
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR