รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
ตารางตรวจสุขภาพ58
ประชุมผลงานวิจัย
กำจัดหนู
คณะกรรมการความเสี่ยง58
ชำนาญการ
เบาหวานจอประสาทตา
ประเม
SSdata
มูลฝอย
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img การประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Çѹ·Õè 23/01/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยแบบ 3 ไกมือหมุน และ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Çѹ·Õè 19/01/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Poractant Alfa Vial ๘๐ mg/ml (๑.๕ ml)
Çѹ·Õè 15/01/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบเครื่องตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
Çѹ·Õè 14/01/2015
Img ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร ศคล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Çѹ·Õè 08/01/2015
Img ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันระดับจังหวัด จำนวน 16 รายการ ครั้งที่ 2
Çѹ·Õè 30/12/2014
Img ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง
Çѹ·Õè 29/12/2014
Img ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
Çѹ·Õè 29/12/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Anti-Human Thymocyte Globulin 5 mg/ml in 5 ml for Injection
Çѹ·Õè 29/12/2014
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
Çѹ·Õè 29/12/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
Çѹ·Õè 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
Çѹ·Õè 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
Çѹ·Õè 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
Çѹ·Õè 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
Çѹ·Õè 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Çѹ·Õè 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
Çѹ·Õè 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
Çѹ·Õè 04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 01/11/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
Çѹ·Õè 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
Çѹ·Õè 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
Çѹ·Õè 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
Çѹ·Õè 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
Çѹ·Õè 09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
Çѹ·Õè 06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
Çѹ·Õè 13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
Çѹ·Õè 23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
Çѹ·Õè 26/01/2015
Img แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
Çѹ·Õè 26/01/2015
Img การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Çѹ·Õè 23/01/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 อัตรา
Çѹ·Õè 20/01/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
Çѹ·Õè 20/01/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
Çѹ·Õè 20/01/2015
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Çѹ·Õè 15/01/2015
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
Çѹ·Õè 12/01/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่งานพยาบาลจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
Çѹ·Õè 09/01/2015
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Çѹ·Õè 06/01/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
Img รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานวิชาการ    23/01/2015
Img ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคล ฯ    23/01/2015
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถฯ พกส.    23/01/2015
Img font Th Sarabun IT๙    22/01/2015
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    06/01/2015
แบบฟอร์ม Root Cause Analysis (RCA) โรงพยาบาลสกลนคร    21/10/2014
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการไตเทียม08-09-57    15/09/2014
แบบประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระดับบุคคล    21/08/2014
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
12345
 
 

 
 
»Õ  à´×͹   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 12360
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR