รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
30% 1ส.ค.57
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 58
ประชุมออกซิเจนเหลว
สมัคร+โอนย้านแพทย์
ผู้ป่วยเลือดออกง่าย
Note taker
W.H.O.
Passward
ศูนย์เทคโนฯ
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา"เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 12 จำนวน31 รายการ
31/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 2 จำนวน 20 รายการ
31/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 1 จำนวน 21 รายการ
31/07/2014
Img ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Respirator)
30/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 6 จำนวน 6 รายการ
30/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 5 จำนวน 7 รายการ
30/07/2014
Img ประมูลราคาขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
28/07/2014
Img ร่างขอบเขตงาน ซื้อเครื่องล้างพร้อมการเป่าอบแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
25/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ 2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
24/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
24/07/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
01/11/2012
Img ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
24/09/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
31/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
30/07/2014
Img ผลการคัดเบือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
22/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
21/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา
21/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพนักงานทั่วไปและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
21/07/2014
Img ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
18/07/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
17/07/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียม
16/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร
15/07/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
แบบฟอร์ม Risk Profile    18/06/2014
แนวทางการจัดการสารเคมี    05/06/2014
Big lecture การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสกลนคร    15/05/2014
Alcohol related disorders    23/04/2014
คู่มือการรักษาทางจิตเวช สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป    06/03/2014
แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน    20/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)    07/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)    07/02/2014
1234
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 76542
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR