รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
สื่อออนไลน์
ยาเสพติด
STEMI
HA26
P4P ใหญ่
สารบรรณ
ความเสี่ยง
ระบบนัด Online
ครุภัณฑ์การแพทย์
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ประกาศอาชีวะ
บัตรผ่าน
รับแพทย์ 18-8
ตัวอย่าง
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 60
วันที่ 08/12/2016
Img ยกเลิกประกาศและรายงานผลการประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ 08/12/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP+EKG monitor+O2 Saturation)
วันที่ 07/12/2016
Img เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าใช้สอย
วันที่ 06/12/2016
Img เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 06/12/2016
Img ประกาศเชิญชวนพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ุชดที่ 3
วันที่ 06/12/2016
Img ประกาศเชิญชวนพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ุชดที่ 2
วันที่ 06/12/2016
Img ประกาศเชิญชวนพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ุชดที่ 1
วันที่ 06/12/2016
Img ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา ชุดที่ 10 สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 (สามารถเสนอแนะ/วิจาร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค.2559)
วันที่ 06/12/2016
Img ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา ชุดที่ 9 สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 (สามารถเสนอแนะ/วิจาร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค.2559)
วันที่ 06/12/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 04/11/2016
Img แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
วันที่ 07/12/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว30-11-2559
วันที่ 30/11/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม25-11-2559
วันที่ 28/11/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร24-11-59
วันที่ 24/11/2016
Img การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษและโภชนาการชำนาญการพิเศษ
วันที่ 24/11/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร14112559
วันที่ 14/11/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพนักงานประจำตึก, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป, ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด
วันที่ 14/11/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม
วันที่ 09/11/2016
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 02/11/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สาขาร่มเกล้า
วันที่ 01/11/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    09/11/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    25/10/2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักทรัพยากรบุคคล    03/10/2016
แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    14/09/2016
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)    09/08/2016
เอกสารประกอบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ    07/07/2016
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
123456789
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 147538
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR