รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
พฤติกรรมinternet2016
go to goal with medicine
กำหนดวิชาการ59
ครุภัณฑ์คอม
รับสมัครเเพทย์
HA07-06-59
งานห้องบัตร
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ความเสี่ยง
ประกาศอาชีวะ
บัตรผ่าน
ตัวอย่าง
โรงพยาบาลเครือข่าย
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา Rasagiline tab 1 mg พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 27/07/2016
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 27/07/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เตียงสำหรับการส่องขยายปากมดลูก สามารถปรับระดับได้ จำนวน ๑ เตียง
วันที่ 21/07/2016
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๓๐๐ mcL solution for injection in pre-filled syringe, ๓๐๐ mcL prefilled syr โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 15/07/2016
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา nicardipine ๒ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 15/07/2016
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถเข็นสแตนเลส สำหรับทำแผล จำนวน 10 คัน
วันที่ 15/07/2016
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 2 เครื่อง
วันที่ 15/07/2016
Img รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องติดตามสัญญานชีพ
วันที่ 15/07/2016
Img รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าพร้อมระบบประเมินผล (ชนิดปริ้นกระดาษA4)
วันที่ 15/07/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟซิคพร้อมภาคออกซิเจน
วันที่ 12/07/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลิอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 25/07/2016
Img บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 22/07/2016
Img ประกาศสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2560
วันที่ 15/07/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ
วันที่ 15/07/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันที่ 15/07/2016
Img เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
วันที่ 12/07/2016
Img เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 12/07/2016
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
วันที่ 11/07/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันที่ 11/07/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร
วันที่ 11/07/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
เอกสารประกอบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ    07/07/2016
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
แบบฟอร์มประเมินผลงานฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    23/02/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 91165
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR