รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
พฤติกรรมinternet2016
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ความเสี่ยง
Re-Ac
ประกาศอาชีวะ
HA 17-59
บัตรผ่าน
ตัวอย่าง
HA 5-02-59
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศสอบราคาเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
วันที่ 27/05/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Chest Roll support จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 27/05/2016
Img ประกาศผลการสอบราคาซืื้อวัสดุการแพทย์ Blood Tubing Line
วันที่ 23/05/2016
Img ประกาศผลการสอบราคาซืื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Acid biuarbonate concentrate 5.5 Lit
วันที่ 23/05/2016
Img รายงานผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Nutri-bag Nutri-line-c จำนวน 2 รายการ
วันที่ 19/05/2016
Img รายงานผลการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นสื่อนำไฟฟ้าวัดคลื่นหัวใจ จำนวน 3 รายการ
วันที่ 18/05/2016
Img ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โคมส่องตรวจปรับโฟกัสได้ จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 16/05/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุูณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องช่องถ่างช่องท้อง
วันที่ 11/05/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุูณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบทารก (Incubator)
วันที่ 11/05/2016
Img เผยแพร่รายละเอียดคุูณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ชุดศัลยกรรมตกแต่งซ่อมแซมท่อน้ำตาและเปลือกตา (Eye reconstruction set)
วันที่ 11/05/2016
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภัสชกรรม
วันที่ 27/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
วันที่ 27/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันที่ 19/05/2016
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
วันที่ 19/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันที่ 19/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน และศูนย์ประสานงานเครือข่าย cup เมืองสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 18/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานทั่วไป
วันที่ 18/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
วันที่ 18/05/2016
Img การยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 18/05/2016
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
วันที่ 16/05/2016
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
แบบฟอร์มประเมินผลงานฯ นายแพทย์เชี่ยวชาญ    23/02/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/01/2016
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ (อวช.) ขอรับเงินประจำตำแหน่ง    12/01/2016
หลักสูตรอบรม HA ปี 2559    04/11/2015
ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559    12/10/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 62932
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR