รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
Ortho1
ประเมินรับส่งต่อ
อาชีวะ 12-7
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน 01
งานเปิดตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน
สารบรรณ
P4P
ความเสี่ยง
ตรวจตับ
Thin Prep
ระบบนัด Online
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา
HA
Happinometer
ประชุมโลหิต
ครุภัณฑ์การแพทย์
รางวัลHA
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ประกาศอาชีวะ
ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งสำรวจวัสดุุตารางเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย
เลือดจาง
Poster lunch symposium04new
 
 

   
 

   ข่าวสารกลุ่มงานบัญชี
   ข่าวประกวดราคา
Img ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารรังสีรักษาถึงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ
วันที่ 21/07/2017
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงพยาบาลสกลนคร,โรงพยาบาลสกลนคร สาขา1 สุขเกษม,โรงพยาบาลสกลนครสาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และศุนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 21/07/2017
Img รบกวนลงประกาศ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบ
วันที่ 21/07/2017
Img เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเคมีบำบัดเป็นห้องตรวจพิเศษ 1 จำนวน 1 รายการ
วันที่ 21/07/2017
Img ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อถุงมือ Disposable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 ราการ
วันที่ 19/07/2017
Img ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบสัญญาณโทรทัศน์ และงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฯลฯ ของอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง จำนวน 1 หลัง
วันที่ 19/07/2017
Img ประกาศเชิญชวนและเอกสารสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา paclitaxel 300 mg vial ตามเอกสารแนบ
วันที่ 19/07/2017
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา dabigatran 110 mg capsule
วันที่ 19/07/2017
Img เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Double Marking Lable จำนวน 1 รายการ
วันที่ 17/07/2017
Img สรุปผลการเสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
วันที่ 17/07/2017
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img การประชุมวิชาการ ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง Orthopedics black box : Update in trauma วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23/07/2017
Img การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14/07/2017
Img งานเปิดตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 07/07/2017
Img โรงพยาบาลสกลนครขอแจ้งรายละเอียดที่ต้องนำมาประกอบการทำสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ประจำตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/05/2017
Img แจ้งเวียนทุกหน่วยงานรับแบบประเมินฯ รอบ 1 เม.น.60
วันที่ 02/03/2017
Img MOUประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 23/01/2017
Img กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 04/11/2016
Img แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
1234
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุุข้าราชการ
วันที่ 29/06/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 23/06/2017
Img ประกาศรับสมัคร พนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 14/06/2017
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 19/07/2017
Img ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ....
วันที่ 14/07/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 12-07-2560
วันที่ 12/07/2017
Img รับสมัครแพทย์ฉบับใหม่
วันที่ 29/06/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฎิบัติงานที่ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 28/06/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 16/06/2017
Img ประกาศรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันที่ 16/06/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 15/06/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(รายวัน)
วันที่ 15/06/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร(รายเดือน)
วันที่ 15/06/2017
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสุขจนท.ร.พ.สกลนครปี51
วันที่ 19/10/2012
Img จดหมายข่าวงานเภสัชและคลินิคแพทย์แผนไทย
วันที่ 19/10/2012
Img ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 19/10/2012
Img จุลสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ 19/10/2012

 
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)    19/07/2017
แบบฟอร์ม (อวช.) ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    14/07/2017
แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน (ว.34)    14/07/2017
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ 1 ต.ค.2560    14/07/2017
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)    14/07/2017
Font อักษร ผลงานวิชาการ (อวช.)    01/06/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    31/01/2017
แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
123456
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 71614
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR