รายการหลัก






   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ
Cockpit59
แจ้งปิดคลังยา
แจ้งกำหนดการส่งใบเบิกและรับวัสดุทั่วไป18.08.58
การเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้ 19.8.58
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
ชื่อพ้อง
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลอกเกอร์เหล็ก 12 ช่อง จำนวน 27 ชุด
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือแพทย์ 2 ตอน จำนวน 15 ใบ
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือหัตถการ จำนวน 5 รายการ
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอัลตราโซนิค คลีนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดสำรวจรังสี จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 02/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ลิ้นชัก ล้อเลื่อน จำนวน 27 คัน
วันที่ 01/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟผ่าตัดชนิดยึดติดกับศีรษะและแว่นขยายพร้อมอุปกรณ์ (Surgical headlight and Surgical loupese) จำนวน 1 ชุด
วันที่ 01/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง Defibrillator+SPO2 จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 01/10/2015
Img เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG 12 Lead) จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 01/10/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
Img ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เรื่องเล่าดีดี
วันที่ 30/06/2015
Img HA festival 62 year Anniversary Sakonnakhon Hospital” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
123
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
วันที่ 29/07/2015
Img เข้าร่วมการประชุม การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วันที่ 17/07/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการอ่านความเสี่ยงประจำวัน
วันที่ 14/07/2015
Img กำหนดการนำเสนอผลงาน มหกรรมคุณภาพ 2558
วันที่ 30/06/2015
Img รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
วันที่ 10/06/2015
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
Img ตารางฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 ของบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
123456
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 02/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 02/10/2015
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 29/09/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฎิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
วันที่ 28/09/2015
Img รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่งามสนาม กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วันที่ 28/09/2015
Img รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 28/09/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนาบช่างเทคนิค
วันที่ 25/09/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 25/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม
วันที่ 23/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่งานสนาม
วันที่ 23/09/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
เอกสารประกอบการคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง    22/09/2015
แบบฟอร์มใบขอย้าย    07/09/2015
เอกสารประกอบการบรรยาย"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"    11/08/2015
ประผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    29/07/2015
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ    29/07/2015
VLC Media Player    22/07/2015
ว 555 การเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    20/06/2015
แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    04/06/2015
แบบฟอร์มใบสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)    26/05/2015
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่    08/05/2015
12345678
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 153812
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR