รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
Ebola
เครื่องราชฯ
แผนยุทธศาสตร์
Action Plan
กบข.
เติมฝันในใจ
แผนงานปี58
Passward
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสายเครื่องช่วยหายใจ Bird จำนวน 10 ชุด
15/10/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU พร้อมพัดลมดูดอากาศขนาด 8 นิ้ว ติดผนังปูน จำนวน 21 ชุด
13/10/2014
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ T3 และ ชุดน้ำยาตรวจ AFP สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดอัตโนมัติ
10/10/2014
Img สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
07/10/2014
Img ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 14 จำนวน 18 รายการ
02/10/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 10 จำนวน 20 รายการ
23/09/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 9 จำนวน 21 รายการ
23/09/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 8 จำนวน 8 รายการ
23/09/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 7 จำนวน 8 รายการ
23/09/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 6 จำนวน 6 รายการ
23/09/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
01/11/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกาบภาพบำบัด
29/09/2014
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
15/09/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
15/09/2014
Img รัยสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
09/09/2014
Img การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
26/08/2014
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
26/08/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพัธ์ เพื่อปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก
26/08/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
26/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายและแม่บ้าน ประจำร้านอาหารสวัสดิการ
25/08/2014
Img รัับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
20/08/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการไตเทียม08-09-57    15/09/2014
แบบประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระดับบุคคล    21/08/2014
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
แบบฟอร์ม Risk Profile    18/06/2014
แนวทางการจัดการสารเคมี    05/06/2014
Big lecture การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสกลนคร    15/05/2014
Alcohol related disorders    23/04/2014
คู่มือการรักษาทางจิตเวช สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป    06/03/2014
แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน    20/02/2014
12345
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 103032
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR