รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
โรงเรียนบริบาล57
W.H.O.
ประชุมการจัดการขยะ
คลินิกต่อมลูกหมาก
รับฟังแผนยุทธศาสตร์
Passward
ศูนย์เทคโนฯ
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน23รายการ
วันที่ 18/04/2014
Img ร่าง TOR การจ้างก่อสร้างต่อเติมคลังวัสดุทางการแพทย์ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 17/04/2014
Img ร่างTOR ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดสัญญาณชีพจรอัตโนมัติ
วันที่ 17/04/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามคลื่นหัวใจทารกในครรภ์(Fetal monitering)
วันที่ 11/04/2014
Img ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 23 รายการ
วันที่ 10/04/2014
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ 04/04/2014
Img ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 21 รายการ
วันที่ 03/04/2014
Img ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 20 รายการ
วันที่ 03/04/2014
Img ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidgrel film-coat tab 75mg
วันที่ 03/04/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุด Laminectomy Set
วันที่ 28/03/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
วันที่ 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
วันที่ 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
วันที่ 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 01/11/2012
Img ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 24/09/2012
Img ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์สาขาต่อยอดปีการศึกษา 2556
วันที่ 19/10/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
วันที่ 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
วันที่ 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
วันที่ 09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
วันที่ 06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
วันที่ 23/08/2013
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 14/08/2013
1234
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 11/04/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับโทรศัพท์
วันที่ 31/03/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ 31/03/2014
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 27/03/2014
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานเปล
วันที่ 27/03/2014
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 19/03/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 13/03/2014
Img ขอรับการสนับสนุนบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8
วันที่ 10/03/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานเปล
วันที่ 04/03/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
วันที่ 04/03/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
คู่มือการรักษาทางจิตวิทยา สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป   วันที่ 06/03/2014
แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน   วันที่ 20/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)   วันที่ 07/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)   วันที่ 07/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   วันที่ 07/02/2014
Unit Cost ปี56 โดยคุณมัลลิกา จันทะสาย งานบัญชี โทร.2308   วันที่ 05/02/2014
แนวทางการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองโรงพยาบาลสกลนคร   วันที่ 03/02/2014
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 14-15 พฤศจิกายน 2556   วันที่ 20/01/2014
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ ปี 2557   วันที่ 15/01/2014
กำหนดการและ เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดหนองคาย   วันที่ 25/12/2013
1234
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38338
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR