รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
Ebola
ปิดคลังยา
ไซด์เสื้อ
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
Competency
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 58
เบิกพัสดุสำรอง05-08-57
สมัคร+โอนย้านแพทย์
W.H.O.
Passward
ศูนย์เทคโนฯ
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
22/08/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 MA จำนวน 1 เครื่อง
21/08/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ Bone Set (Basic Instrument Set) จำนวน 1 ชุด
21/08/2014
Img ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างพร้อมการเป่าอบแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
18/08/2014
Img ร่างTORซื้อเครื่อง X-Ray ดิจิตอล ขนาดไม่ต้ำกว่า 500 MA ชนิดหลอดแขวน
15/08/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Infusion pump จำนวน 10 เครื่อง
15/08/2014
Img ร่างTORการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันระดับจังหวัด จำนวน 16 รายการ
14/08/2014
Img ประกาศประกวดราคาจ้างทำลายขยะติดเชื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14/08/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง
14/08/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 ชุดที่ 8 จำนวน 8 รายการ
13/08/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
01/11/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
26/08/2014
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
26/08/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพัธ์ เพื่อปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก
26/08/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
26/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายและแม่บ้าน ประจำร้านอาหารสวัสดิการ
25/08/2014
Img รัับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
20/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง
18/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการที่ 8 อำเภอเมือง อุดรธานี
18/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม
18/08/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
18/08/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
แบบประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาระดับบุคคล    21/08/2014
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
แบบฟอร์ม Risk Profile    18/06/2014
แนวทางการจัดการสารเคมี    05/06/2014
Big lecture การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสกลนคร    15/05/2014
Alcohol related disorders    23/04/2014
คู่มือการรักษาทางจิตเวช สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป    06/03/2014
แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน    20/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)    07/02/2014
1234
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 86350
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR