รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
P4P ใหญ่
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน 58
ทำดีเพื่อพ่อหลวง
ประชุมออกซิเจนเหลว
Note taker
ผู้ป่วยเลือดออกง่าย
ประชุมสรุปและให้รหัส
สมัคร+โอนย้านแพทย์
W.H.O.
Passward
ศูนย์เทคโนฯ
 
 

 
 
 

   ข่าวประกวดราคา
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ครั้งที่ 2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
24/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
24/07/2014
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
24/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อนึ่งแรงดันไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง
23/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน 20 เครื่อง (พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
23/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กระเป๋าพร้อมชุดอุปกรปฐมพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 9 ชุด
23/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องSUCTIONพร้อมรถเข็น จำนวน 12 เครื่อง
23/07/2014
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หารแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์ฝ(Drop tone) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 11 เครื่อง
23/07/2014
Img ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน 22 รายการ
21/07/2014
Img ประกาศยกเลิกการประกวดราคายา Clopidogrel film-coat tab 75 mg ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
21/07/2014
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
04/12/2012
Img แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ โรงพยาบาลสกลนคร
01/11/2012
Img ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2556
24/09/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
09/12/2013
Img แบบฟอร์มเกณฑ์การให้คะแนน Hospital Safety Round
09/12/2013
Img แผนการดำเนินงาน Hospital Safety Round (HSR) ปีงบประมาณ 2557
06/12/2013
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
13/09/2013
Img บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
27/08/2013
Img แบบฟอร์มเบิกเงิน P4P
23/08/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img ผลการคัดเบือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
22/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
21/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา
21/07/2014
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพนักงานทั่วไปและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
21/07/2014
Img ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
18/07/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
17/07/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียม
16/07/2014
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร
15/07/2014
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ
10/07/2014
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
09/07/2014
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
ตารางมหกรรมคุณภาพ    15/07/2014
แบบฟอร์ม Service Profile    18/06/2014
แบบฟอร์ม Risk Profile    18/06/2014
แนวทางการจัดการสารเคมี    05/06/2014
Big lecture การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสกลนคร    15/05/2014
Alcohol related disorders    23/04/2014
คู่มือการรักษาทางจิตเวช สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป    06/03/2014
แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน    20/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)    07/02/2014
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)    07/02/2014
1234
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 73712
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR