แบบบันทึกการใช้ยาบัญชี จ2

ลำดับ รายการ Download
1 แบบฟอร์มการใช้ยา ATG image
2 แบบฟอร์มการใช้ยา Bevacizumab image
3 แบบฟอร์มการใช้ยา Botulinum toxin image
4 แบบฟอร์มการใช้ยา Darunavir image
5 แบบฟอร์มการใช้ยา Darunavir-Ralgravir image
6 แบบฟอร์มการใช้ยา Dasatinib image
7 แบบฟอร์มการใช้ยา Deferasirox image
8 แบบฟอร์มการใช้ยา Docetaxel image
9 แบบฟอร์มการใช้ยา EPO image
10 แบบฟอร์มการใช้ยา Factor VIII, Factor IX image
11 แบบฟอร์มการใช้ยา Imatinib image
12 แบบฟอร์มการใช้ยา IVIG image
13 แบบฟอร์มการใช้ยา Letrozole image
14 แบบฟอร์มการใช้ยา Leuprorelin image
15 แบบฟอร์มการใช้ยา Linezolid tablet image
16 แบบฟอร์มการใช้ยา Liposomal amphotericin B image
17 แบบฟอร์มการใช้ยา Micafungin image
18 แบบฟอร์มการใช้ยา Nilotinib image
19 แบบฟอร์มการใช้ยา Preginterferon image
20 แบบฟอร์มการใช้ยา Rituximab image
21 แบบฟอร์มการใช้ยา Sofosbuvir+pegINF image
22 แบบฟอร์มการใช้ยา Thyrotropin alfa image
23 แบบฟอร์มการใช้ยา Voriconazole image
 

 

 

ผู้อำนวยการ รพศ.สน.

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร


เมนูหลัก


ข้อมูลบริการ


ข้อมูลดาวน์โหลด

request a demo

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
Sakonnakhon Hospital 1041 Charcenmuang Road Tambol Thatchengchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province 47000 Thailand
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โทร 042711615 (1502)