รายชื่อ

ตั้งแต่

ถึง

หมายเหตุ

1

นายแพทย์รำไพ ศิริขันธ์

24 มิ.ย. 2496

1 มี.ค.2509

 

2

นายแพทย์สหัส อรุณเวช

1 มี.ค. 2509

1 ต.ค. 2512

 

3

นายแพทย์จิตติ เจริญทรัพย์

1 ต.ค. 2512

1 ส.ค. 2513

รักษาการ

4

นายแพทย์ทวีลาภ ทวีประศาสน์

1 ส.ค. 2513

20 ก.พ. 2517

 

5

ร้อยโทนายแพทย์โอภาส บุญสิทธิ์

20 ก.พ. 2517

16 ก.ค. 2527

 

6

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัทธาพงศ์

16 ก.ค. 2527

6 ก.ค. 2531

 

7

นายแพทย์สมบัติ ตรงสกุล

6 ก.ค. 2531

2 ก.ค. 2532

 

8

นายแพทย์สุบิน ศิริสังข์ไชย

1 ต.ค. 2532

30 ก.ย. 2535

 

9

นายแพทย์โอภาส บุญสิทธิ์

1 ต.ค. 2535

30 ก.ย. 2536

 

10

นายแพทย์นิสัย ตงศิริ

7 ต.ค. 2536

30 ก.ย. 2538

 

11

นายแพทย์เสริมศักดิ์ สุทธิคณาวิวัฒน์

1 ต.ค. 2538

1 ต.ค. 2539

 

12

นายแพทย์ดิเรก อุดมพฤกษ์

16 ต.ค. 2539

30 ก.ย. 2543

 

13

นายแพทย์อุโฆษา ปฐมาจารย์กุล  

19 ต.ค. 2543

30 ก.ย. 2548

 

14

นายแพทย์วันชัย จ่ายเจริญ

1 ต.ค 2548

4 เม.ย. 2549

รักษาการ

15

นายแพทย์พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา

5 เม.ย. 49

21 ธ.ค.2550

 

16

นายแพทย์อภิชาต อภิวัฒนพร

4 ม.ค.2551

30 ก.ย.2556

 

17

นายแพทย์เรืองศักดิ์  ใครบุตร

1 ต.ค.2556

30 ก.ย.2558

 

18

นพ.กิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์

28 ต.ค.2528

ถึงปันจุบัน

 

  16/2/2561

 

ผู้อำนวยการ รพศ.สน.

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร


เมนูหลัก


ข้อมูลบริการ


ข้อมูลดาวน์โหลด

request a demo

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
Sakonnakhon Hospital 1041 Charcenmuang Road Tambol Thatchengchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province 47000 Thailand
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โทร 042711615 (1502)