• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

Untitled Document
กิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : งานเปิดศูนย์รักษ์สุขภาพ
รายละเอียด : ทดสอบ
ที่มา :
วันที่ : 14/04/2020
ภาพกิจกรรม