• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ข่าว/ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ 04/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 04/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด เรื่อง การขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 04/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แล่นละเบ๋อ
https://form.jotform.me/92224710757457
วันที่เผยแพร่ 28/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
การป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ด้วยหลักการยศาสตร์ในการทำงาน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 26/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมนำเสนอแผน(เฉพาะหมวดครุภัณท์การแพทย์)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 20/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญบุคลากร รพ.สกลนคร อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริหารในด้านทรัพยากรบุคคล62
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ใบปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ (สค.1) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักกายศาสตร์ในการทำงาน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/07/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานภารกิจด้านผลิตบุคลากร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนังสังคมสงเคราะห์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานมะเร็ง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานรักษาความปลอดภัย)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(สนาม)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ซักฟอก) กลุ่มงานบริหาร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
สรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
EB 4 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
EB 3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
EB 2 เผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
EB 1 เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 14/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/12/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/11/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโรงพยาบาลสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่เผยแพร่ 22/11/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 07/11/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบประเมินความพึงพอใจ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 18/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ รพ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ตรวจสุขภาพประจำปี
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอให้หัวหน้าตึก / หัวหน้ากลุ่มงานทุกหน่วย แจ้งประมาณการใช้วัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยส่งเมล์กลับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเมล์ที่ pasadu2402@gmail.com
วันที่เผยแพร่ 25/09/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งปิดคลังเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์และสำนักงาน ประจำปี 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/09/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัมนาคุณภาพบุคลากรและระบบการทำงาน OSCC โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 และ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมธนากโร ชั้น 2
วันที่เผยแพร่ 06/09/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอแจ้งย้ายศูนย์โทรศัพท์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 20/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 256๓ (รอบที่ 2)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 256๓ (รอบที่ 2)
วันที่เผยแพร่ 08/07/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิดfiberoptic จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ ตลับผงหมึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอปรับรายการในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในแต่ละรอบเดือนประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในแต่ละรอบเดือนประจำเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูลการสั่งซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562
วันที่เผยแพร่ 14/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/01/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/11/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 22/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/12/2018 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน มิ.ย.62
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/07/2562 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน เม.ย.62
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/05/2562 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 22/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือนส.ค.2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนส.ค.2562
วันที่เผยแพร่ 15/09/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/08/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
งบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62
งบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62
วันที่เผยแพร่ 17/06/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ข่าวสารทั้งหมด กระดานข่าว/ติดประกาศ กิจกรรม/สาระน่ารู้