• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ข่าว/ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมทรัพยากรณ์ทางการแพทย์กรณีไวรัสโคโรนา 2019
เอกสารประกอบหนังสือที่สธ.๐๒๓๓.๐๔/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่เผยแพร่ 02/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
วันที่เผยแพร่ 02/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
บริจาคเลือด
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 27/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ทันตกรรมจัดฟัน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 27/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เปิดให้บริการตามปกติในบางแผนก
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 01/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

วันที่เผยแพร่ 01/05/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ร่วมบริจาค
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 23/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เลิกเหล้า
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เลิกเหล้า
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/04/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการอนุมัติตามแผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ 04/10/2019 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาลชุมชน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่งานประกัน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(สนาม)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เพื่อปฎิบัติงานที่ห้องยาอาคารอาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม เพื่อปฎิบัติงานที่ห้องยาตึกแปดชั้น
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 09/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 25/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 25/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่เผยแพร่ 25/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
วันที่เผยแพร่ 18/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นางสาวประทุมทอง ทองนำ นางสาวเมธาวี พลกล้า นางสาวนภาลัย จันชนะ
วันที่เผยแพร่ 27/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
นางสาวชุลีพร แสงทอง
วันที่เผยแพร่ 27/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นางสาวชุลีพร แสงทอง
วันที่เผยแพร่ 27/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แนะนำและเผยแพร่การใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง
แนะนำและเผยแพร่การใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง ที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้จัดทำขึ้น
วันที่เผยแพร่ 19/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ขอเชิญสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
วันที่เผยแพร่ 16/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ราคาค่าห้องพิเศษ ฉบับ 4 แก้ไขปี 2563
ราคาค่าห้องพิเศษ ฉบับ 4 แก้ไขปี 2563
วันที่เผยแพร่ 01/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อต่อสัญญาจ้าง
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 20/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโควิดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศแจ้งปิดคลังเบิกจ่ายวัสดุประจำปี 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 03/08/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 24/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
โควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี64 รอบ2
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 22/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
โควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี64 รอบ2
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 64 (รอบที่2)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/07/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลสกลนคร
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 21/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เผยแพร่ 21/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและน้ำยาตรวจ Cardiac marker ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 14 รายการทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เดิม) เป็นหอผู้ป่วย CAPD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 19/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา meropenem ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial(๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๔๔๒๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องให้เป็นระบบ Hepa-Filter positive pressure อายุรกรรมโรคเลือด ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 08/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 06/10/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 30/09/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/10/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/09/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 11/08/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/07/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/06/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 10/05/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/04/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 16/03/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2563
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 17/02/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2562
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 15/01/2563 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน มีนาคม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน เมษายน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการจัดพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 05/06/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
EP 12 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

วันที่เผยแพร่ 13/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 13/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่เผยแพร่ 12/03/2020 อ่านเพิ่มเติม Download
ข่าวสารทั้งหมด กระดานข่าว/ติดประกาศ กิจกรรม/สาระน่ารู้