• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนกสูติกรรม เดือนตุลาคม 2563 25/11/2020
2 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Hemato เดือนตุลาคม 2563 17/11/2020
3 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เดือนตุลาคม 2563_ 12/11/2020
4 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Cardioตุลาคม 2563 11/11/2020
5 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนก อายุรกรรม ตุลาคม 2563_ 11/11/2020
6 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (2)_1 30/10/2020
7 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (1) 11/11/2020
8 แต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2563 21/10/2020
9 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกไตเทียม เดือนกันยายน 2563 21/10/2020
10 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนกอายุรกรรม เดือน กันยายน 2563 21/10/2020
11 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนกสูติกรรม เดือนกันยายน 2563 21/10/2020
12 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนกศัลยกรรม เดือนกันยายน 2563 21/10/2020
13 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนกHemato เดือนกันยายน 2563 21/10/2020
14 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ แผนก cardio เดือน กันยายน 2563 21/10/2020
15 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2563 05/10/2020
16 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกสูติกรรม เดือนสิงหาคม 2563 05/10/2020
17 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ 3call แผนก Hemato เดือนสิงหาคม 2563 05/10/2020
18 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ 3call แผนก cardio เดือนสิงหาคม 2563 05/10/2020
19 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกไตเทียม เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 05/10/2020
20 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (1) 05/10/2020
21 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (2) 01/10/2020
22 ตารางเวรแพทย์ เดือนกันยายน 2563(1) 15/09/2020
23 ตารางเวรแพทย์ เดือนกันยายน 2563(2) 15/09/2020
24 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2563 15/09/2020
25 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช เืดือนสิงหาคม 2563 15/09/2020
26 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดของคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม 2563_1 24/08/2020
27 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์ On call แผนกสูติกรรม เดือนกรกฎาคม 2563_1 24/08/2020
28 แก้ไขคำสั่งตรว.แพทย์ แผนกอายุรกรรม เดือนกรกฎาคม 2563_1 24/08/2020
29 แก้ไขคำสั่งตรว.แพทย์ Third call กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนกรกฎาคม 2563_1 24/08/2020
30 แก้ไขคำสั่งตรว.แพทย์ แผนกไตเทียม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563_1 24/08/2020
31 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม.2563(2) 17/08/2020
32 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม.2563(1) 17/08/2020
33 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม.2563 17/08/2020
34 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ไฟล์ 1 ) 03/08/2020
35 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ไฟล์ 2) 03/08/2020
36 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ไฟล์ 1 ) 22/07/2020
37 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563(ไฟล์ 2) 05/08/2020
38 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดคลินิคเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พฤษภาคม 2563 11/06/2020
39 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Hemato พฤษภาคม 2563 11/06/2020
40 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Cardio พฤษภาคม 2563 11/06/2020
41 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกอายุรกรรม พฤษภาคม 2563 11/06/2020
42 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกสูติกรรม พฤษภาคม 2563 11/06/2020
43 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไฟล์1) 01/06/2020
44 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ไฟล์2) 01/06/2020
45 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนก Hemato ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
46 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนกcardio ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
47 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
48 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
49 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 08/05/2020
50 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 08/05/2020
51 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 1 08/05/2020
52 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 08/05/2020
53 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน เมษายน 2563 07/04/2020
54 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2020