• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไฟล์1) 01/06/2020
2 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ไฟล์2) 01/06/2020
3 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนก Hemato ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
4 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนกcardio ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
5 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
6 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
7 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 08/05/2020
8 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 08/05/2020
9 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 1 08/05/2020
10 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 08/05/2020
11 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน เมษายน 2563 07/04/2020
12 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2020