• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
1 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ไฟล์ 1 ) 03/08/2020
2 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ไฟล์ 2) 03/08/2020
3 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ไฟล์ 1 ) 22/07/2020
4 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563(ไฟล์ 2) 05/08/2020
5 คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดคลินิคเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พฤษภาคม 2563 11/06/2020
6 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Hemato พฤษภาคม 2563 11/06/2020
7 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ Third call แผนก Cardio พฤษภาคม 2563 11/06/2020
8 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกอายุรกรรม พฤษภาคม 2563 11/06/2020
9 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ On call แผนกสูติกรรม พฤษภาคม 2563 11/06/2020
10 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไฟล์1) 01/06/2020
11 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ไฟล์2) 01/06/2020
12 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนก Hemato ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
13 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนกcardio ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
15 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
16 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 08/05/2020
17 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 08/05/2020
18 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ไฟล์ 1 08/05/2020
19 ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 08/05/2020
20 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน เมษายน 2563 07/04/2020
21 ตารางเวรเพทย์ประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2020