• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

วิสัยทัศน์(Vision)

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

    ผู้รับผิดชอบ : ชินานาฎ แสนสุภา โทร : 8715-8716