• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข้อมูลอัตรากำลังรพ. สกลนคร

ข้อมูลอัตรากำลังรพ. สกลนคร
ข้อมูลทั่วไป สถานการณ์บุคลากร
วิชาชีพ กรอบขั้นสูง (ปฎิบัติงานจริง) กรอบขั้นต่ำ (ตาม จ18)
ขรก 1,135 1,156
นพร. 27 27
ลจ. ปจ. 60 60
พกส. 819 819
ลจ.ชค. (บวก นร.ทุน 65 คน) 99 99
รวม 2,140 2,161
ลูกจากชั่วคราวรายวัน 165 165
รวมทั้งหมด 2,305 2,326

    ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ผาสุก ชัยมาโย โทร : 0834539955