พรบหรือประกันภาคบังคับเข้าใจง่ายๆเพียง5นาที
   การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง